Tilmelding årskursus Nyborg Strand 2024

Tilmelding via nedenstående link:

https://skolepsykologi.org/memberportal/subscribe/index/126250

Fagligt Kursus

For medlemmer af Pædagogisk Psykologisk Forening og Dansk Psykologforening

12.-14. marts 2024 Hotel Nyborg Strand

Pædagogisk Psykologisk Forening

Velkommen

til Pædagogisk Psykologisk Forenings faglige kursus for psykologer og pædagogiske psykologiske konsulenter på Hotel Nyborg Strand fra den 12. til den 14. marts 2024.
Kurset henvender sig til foreningens medlemmer samt alle psykologer i Dansk Psykolog Forening.

I år afvikles kurset under overskriften

PPR og kerneopgaven i bevægelse:
Når hverdagens pædagogik bliver den bedste medicin og behandling
.

KL giver udtryk for et behov for gentænkning af PPR og PPRs forbyggende indsatser og pædagogiske psykologiske vurdering. Antallet af børn og unge der henvises til individuelle udredninger og vurderinger har været kraftigt stigende både i PPR og i psykiatrien, men er svaret på mistrivsel at udarbejde vurderinger eller henvisninger til behandling? Hvad er egentligt PPR’s kerneopgave nu og i de kommende år? Og hvordan sikrer vi vores egen og andre fagprofessionelles trivsel i en tid med lange ventetider, knappe ressourcer og krav om hurtig behandling.

Årskurset i pædagogisk psykologisk forening sætter fokus på netop dette, via tre dage med forskellige oplæg. Oplægsholderne vil med hver deres udgangspunkt komme med analyser, forskningsresultater og anbefalinger til hvor PPR kan bevæge sig hen, når praksis tager udgangspunkt i forebyggelse og pædagogisk psykologi

Det faglige Kursus 2024 afvikles over 3 dage.

Ved indsendelse af kursusbevis og program for Nyborg Strand kan kurset søges godkendt i forhold til specialistuddannelserne.

Det overordnede formål med det faglige kursus er at sætte fokus på PPR’s faglige arbejde i gode kollegiale rammer.
Vi glæder os til at se jer alle på Nyborg Strand den 12., 13. og 14. marts 2024.

Program og det faglige indhold Program

Tirsdag den 12. marts:
10.00-12.30: Ankomst og fagligt oplæg i plenum 12.30-13.30: Frokost
13.30-14:30: Paneldebat
14.45-16.45: Erfaringer på tværs af PPR-kontorer 18.30- 20.00: Middag og socialt samvær
20:00- ca. 21.30: Generalforsamling

Onsdag den 13. marts:

09.00-12.00: Oplæg 1
12.00-13.30: Frokost
13.30-16.30: Oplæg 2
18.30-: Festmiddag og socialt samvær 21.30-: Musik med band

Torsdag den 14. marts

09.00-12.00 Fagligt oplæg
12.00 
– Afslutning, kursusbevis og hjemrejse

Indhold
TIRSDAG 12. MARTS

10.00 – 12.30: Er der behov for et opgør med individualisering og diagnosesamfundet? Ved Svend Brinkmann, Ålborg Universitet

I oplægget vil Svend Brinkmann give sine svar på spørgsmålene:

- Hvordan forklarer vi eksplosionen i de psykiatriske diagnosers udbredelse? - Er børn og unge sygere og mere afvigende end før? Eller har vores begreber om sygdom og sundhed ændret sig, så vi er blevet mere tilbøjelige til at diagnosticere og forstå børnenes problemer i lyset af det psykiatrisk-diagnostiske sprog? Hvad sker der med et samfund, der i stigende grad anskuer dets problemer gennem diagnosernes optik? - Og hvordan skal professionelle forholde sig til udviklingen?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil Svend Brinkmann stille skarpt på individualisering og diagnosesamfundet og de udfordringer det medfører.

13.30 – 14.30: Paneldebat.

Med udgangspunkt i Svend Brinkmanns oplæg og tilhørernes spørgsmål debatteres dilemmaer, udfordringer og muligheder i for hold forebyggelsesperspektivet og PPRs rolle.

 • Svend Brinkmann; Professor i almenpsykologi og kvalitative metoder ved AAU under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet.

 • Thomas Szulevicz; Cand. Psych. Lektor i Pædagogisk Psykologi v. Institut for Kommunikation og Psykologi ved AAU under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

 • Rikke Holm Bramsen; Institutleder til Institut for Psykologi ved SDU under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 • Anja Hvidtfeldt Stanek; Lektor i pædagogisk psykologi ved SDU.

 • Jacob Bogh Sønderby, Ledende psykolog i Svendborg og Cand.psych.aut.,

  specialist i pædagogisk psykologi.
  Moderator: Amanda Nygaard Frisk, Journalist, TV2 ØST.

  14.45 – 16.45: Erfaringer på tværs af kontorerVed Tine Frisk og Kim Lundqvist (PPF’s bestyrelse).

  Små oplæg fra PPR med erfaringsudveksling om udviklingen af det tværfaglige arbejde – eksempler på hvad PPR-praktikere bidrager forebyggende med og hvordan der arbejdes med fokusskifte fra individ til fællesskaber.

  ONSDAG 13. MARTS
  09.00 – 12.00: PPR og den pædagogiske Psykologi: Potentialer og dilemmaer

  Ved Thomas Szulevicz, Aalborg Universitet

  Oplægget tager udgangspunkt i nogle af de aktuelle diskussioner og problemstillinger, som knytter sig til PPR. Thomas Szulevicz vil bl.a. beskrive hvad der karakteriserer ”det omverdensstyrede PPR” og hvilke faktorer der er med til at presse den pædagogiske psykologi. Derudover kommer Thomas ind på hvilke dilemmaer og problemer der er forbundet med udarbejdelsen af pædagogiske psykologiske vurderinger som individorienterede udredninger.

Thomas refererer til forskning inden for pædagogisk psykologi, og skitserer hvilke potentialer der karakteriserer et PPR med en pædagogisk psykologisk faglighed.

13.30 – 16.45: Pædagogisk psykologiske vurderinger som tværfaglige processer. Ved Allan Nielsen, cand.psych. PPR

Allan fortæller om hvorledes pædagogiske psykologiske vurderinger kan udarbejdes som en fælles undersøgelse, hvor aktører, via samskabende processer, formativt vurderer børnenes pædagogiske og psykologiske behov. De formative vurderinger forbinder udredning og intervention således, at undersøgelsesprocessen ikke alene udreder børnenes behov, men også udforsker de potentialer for udvikling der findes ved at ændre de sammenhænge børnene er en del af. Allan inddrager viden fra et udviklingsforløb med Silkeborg kommune, hvor han som konsulent har understøttet deres udvikling af pædagogiske psykologiske vurderinger.

TORSDAG 14. MARTS
09.00 – 12.00: Organisation og hjælpekunst, når det faglige råderum bliver for

lille. Ved Dorthe Birkmose, cand.psych.

Vigtigheden i at PPR-medarbejderen er i balance og kongruens med egne værdier er uomtvistelig når det gælder om at kunne hjælpe andre i mistrivsel. Der har i en årrække været stigende efterspørgsel på ydelser fra PPR. PPR- psykologer giver udtryk for at det er blevet vanskeligere at bringe sin faglighed i spil på tilfredsstillende måder. Nogle PPR-ledere beskriver, at der er stor personaleomsætning blandt psykologer i PPR. Dorthe Birkmose giver i hendes oplæg indblik i de psykologiske mekanismer der i spil, når vi oplever moralsk/etisk stress under arbejdsvilkår hvor krav og organisatoriske betingelser påvirker det faglige råderum. Samtidigt giver hun ideer til hvad der er væsentligt at have fokus på, når man skal skabe organisationer der kan modvirke moralsk/etisk stress.

Evaluering:
I lighed med tidligere vil der kort tid efter det faglige kursus blive

fremsendt et evalueringsskema til deltagerne.
Alle opfordres kraftigt til at udfylde evalueringsskemaerne. Kun gennem deltagernes kommentarer til kurset og årsmødet kan vi gøre det bedre.

Oplysninger:

Uddannelsessporene er underlagt DP ́s regler for afvikling af kvalificerende tilbud. Det forudsætter som udgangspunkt, at du deltager i kurset 100% af det afsatte timetal. Ved eventuelt fravær udstedes et kursusbevis, såfremt fraværet ikke overstiger 10%. Der vil ske en registrering af fremmøde på de enkelte spor.

Ifølge reglerne for afvikling af kvalificerende tilbud er undervisningen også underlagt bestemte formkrav.

Alt kursusmateriale bliver elektronisk, og kan downloades på PPFs hjemmeside www. skolepsykologi.org med dit log-in. . For deltagere, der ikke er medlem af PPF sendes kursusmaterialer pr. mail. Det er deltagers eget ansvar at printe materialet ud eller at medbringe tablets/PC til kurset. Det er kun deltagere, som er tilmeldt Nyborg Strand kurset, der har adgang til kursusmaterialet.

Tilmelding og info:

Tilmelding er senest mandag den 8. januar 2023
Tilmeldingen skal ske elektronisk via link på www. skolepsykologi.org

Ved tilmelding er det vigtigt, at du er registreret med korrekt arbejdssted i systemet.
Er du medlem bedes du opdatere dine arbejdsgiveroplysninger, så din faktura bliver fremsendt til rette modtager. (Se under Mine Data 
– her kan du opdatere private/arbejdsgiveroplysninger.)

HUSK EAN-nr. Skal opgives ved tilmelding, hvis din arbejdsgiver skal betale og ønsker elektronisk afregning.

Optagelse sker i den rækkefølge, man tilmelder sig.
Ved overtegning vil de sidst tilmeldte blive kontaktet af sekretariatet mhp. et alternativt valg.

Kursusafgift:

Kursuspakke på enkeltværelse er 6.400 kr. ex. moms. Kursuspakken er inkl. alle måltider.
Hotellet står for tildelingen af de enkelte værelser.

Individuelle ønsker for kursusdeltagelse:

Deltagere, som ikke ønsker at benytte kursuspakken, kan tilmelde sig kurset til nedenstående priser:

Kursusafgift m. frokost tirsdag og onsdag 4100 kr. ex. moms.

Middag aften (tilkøb): 760 kr.

Alternativ indkvartering: Nyborg Turistbureau, tlf. 65 31 02 80 Alternativ bespisning: Bistroen - Restauranten v. egen foranstaltning.

Ingen tilbagebetaling ved afbud efter 8. januar eller ved manglende fremmøde

Yderligere oplysninger:

Kan indhentes ved kursussekretariatet, hvortil alle henvendelser i forbindelse med kurset i øvrigt bedes rettet.

Pædagogisk Psykologisk Forening Knabrostræde 1, 1. sal
1210 Købehavn K
Telefon: 51553242

Mail: info@skolepsykologi.org

page7image9294928 page7image9295968

Kursusleder:

Tine Frisk Nygaard og Jette Lentz

Udstillere, forventeligt:

Dansk Psykologisk Forlag a/s Hans Reitzels Forlag Hogrefe Psykologisk Forlag Pearson

Kursussted:

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg
Telefon 65 31 31 31, Fax: 65 31 37 01 e-mail: 
nyborgstrand@nyborgstrand.dk www.nyborgstrand.dk

Nyborg Banegård ligger max. 5 minutters kørsel fra Nyborg Strand.