Generalforsamling i PPF 2011

Generalforsamling i PPF 2011

Hotel Nyborg Strand, tirsdag den 15. marts 2011, kl. 19.30.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år fra forening, kursus og efteruddannelsesvirksomhed og forlag
 3. Forslag til vedtægtstændringer
 4. Forslag fra medlemmer
 5. Aflæggelse af regnskaber for hovedforening, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed og forlaget Skolepsykologi
  - Regnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside, når det kommer fra revisor. Det vil tillige kunne udleveres på generalforsamlingen
 6. Budgetter for det kommende år, herunder forslag til kontingent
 7. Valg af formand
  - Bjarne Nielsen er villig til genvalg
 8. Valg til bestyrelse – 2 best. medlemmer – 2 suppleanter,
  - Karin Kehlet og Mogens Klitgaard er villige til genvalg
 9. Valg af revisor
  - Ole Bang-Larsen er villig til genvalg
 10. Eventuelt

Bestyrelsen

Links: