Generalforsamling i PPF 2012

Generalforsamling i PPF 2012

Hotel Nyborg Strand, tirsdag den 13. marts 2012, kl. 19.30.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år fra forening, kursus og efteruddannelsesvirksomhed og forlag
 3. Forslag fra medlemmer
 4. Aflæggelse af regnskaber for hovedforening, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed og forlaget Skolepsykologi
  - Regnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside, når det kommer fra revisor. Det vil tillige kunne udleveres på generalforsamlingen
 5. Budgetter for det kommende år, herunder forslag til kontingent
 6. Valg af formand
  - Bjarne Nielsen er villig til genvalg
 7. Valg til bestyrelse – 3 best. medlemmer – 2 suppleanter
  - Jette Lentz, Helle Bjerre og Tine Schaarup er villige til genvalg
 8. Valg af revisor
  - Sven Thomsen er villig til genvalg
 9. Eventuelt

Bestyrelsen

Links: