Løn- og arbejdsvilkår

Løn- og arbejdsvilkår

De mest aktuelle og præcise beskrivelser af løn- og arbejdsvilkår fremgår af de to fagorganisationers hjemmesider – henholdsvis

Danmarks Lærerforening

www.dlf.org

Læreforeningen forhandler for alle dobbeltorganiserede medlemmer – se  dobbeltorganiseringsaftalen.

Dansk Psykolog Forening

www.dp.dk

Psykologforeningen forhandler for alle andre psykologer.

For dobbeltorganiserede medlemmer er der medtaget den omfattende vejledning fra Danmarks Lærerforening om løn og arbejdsvilkår fra  overenskomst 2011. Den er udarbejdet i samarbejde med PPF, og den danner baggrund for de lokale forhandlinger om løn og arbejdsvilkår i overenskomstperioden fra 2011 til 2014.


Danmarks Lærerforenings overenskomster, aftaler og løntabeller

Hent publikation