Generalforsamling i PPF 2016

Generalforsamling i PPF 2016

Hotel Nyborg Strand, tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19.30.

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra det forløbne år fra forening, kursus og efteruddannelsesvirksomhed og forlag
 3. Forslag fra medlemmer
 4. Regnskab for hovedforening, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed og forlaget Skolepsykologi for 2014 og 2015
  - Regnskab for 2014 fremgår af foreningens hjemmeside
 5. Budgetter og forslag til kontingent
 6. Valg af formand
  - Bjarne Nielsen er villig til genvalg
 7. Valg til bestyrelse – 5 bestyrelsesmedlemmer
  - Tine Schaarup, Helle Bjerre, Jette Lentz, Pernille Dorph og Jette Nissen er alle villige til genvalg
 8. Valg af to suppleanter
 9. Valg af to revisorer
  - Sven Thomsen er villig til genvalg
 10. Valg af to revisorsuppleanter
 11. Eventuelt

Bestyrelsen

Links: