Generalforsamling i PPF 2018

Generalforsamling i PPF 2018

Hotel Nyborg Strand, tirsdag den 13. marts 2018

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra det forløbne år fra forening, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed og forlag
 3. Forslag fra medlemmer
 4. Vedtægtsændringer
 5. Regnskab for hovedforening, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed og forlaget Skolepsykologi for 2016 og 2017
 6. Budgetter og forslag til kontingent
 7. Valg af formand
  - Bjarne Nielsen er villig til genvalg
 8. Valg til bestyrelse – 5 bestyrelsesmedlemmer
  - Tine Schaarup, Helle Bjerre, Jette Lentz, Pernille Dorph og Jette Nissen er alle villige til genvalg
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af to revisorer
 11. Valg af to revisorsuppleanter
 12. Eventuelt

Bestyrelsen

Links: