Generalforsamling i PPF 2013

Generalforsamling i PPF 2013

Hotel Nyborg Strand, tirsdag den 12. marts 2013, kl. 19.30.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år fra forening, kursus og efteruddannelsesvirksomhed og forlag
 3. Forslag fra medlemmer
 4. Aflæggelse af regnskaber for hovedforening, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed og forlaget Skolepsykologi
  - Regnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside, når det kommer fra revisor. Det vil tillige kunne udleveres på generalforsamlingen
 5. Budgetter for det kommende år, herunder forslag til kontingent
 6. Valg af formand. Bjarne Nielsen er villig til genvalg
 7. Valg til bestyrelse. 2 bestyrelsesmedlemmer, Mogens Klitgaard genopstiller. 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og revisor suppleant. Ole Bang-Larsen genopstiller som revisor
 9. Eventuelt

Bestyrelsen

Links: