Adresser på samrådet

Samrådet af Pædagogisk Psykologisk Forening

Oplysninger på medlemmer af Samrådet af Pædagogisk Psykologisk Forening.

Logopædisk Forum

Sanne Weisbjerg Vilstrup (formand)

Tlf.: 25 22 80 69

E-mail: fthf.formand@gmail.com


Pædagogiske Psykologers Forening

Jette Lentz (formand)

Tlf.: 60 40 56 00

E-mail: jelent@kk.dk


Stine Kragh Jacobsen

Tlf.: 24 67 22 03

E-mail: stin9641@undervisning.kk.dk


Læsekonsulenternes Landsforening

Christina Voigt

Tlf.: 41 87 39 64

E-mail: chvo@aarhus.dk


Hanne Nissen Sabalic

Tlf.: 60 44 59 38

E-mail: hansa@syddjurs.dk

Hanne deltager ikke i møder, men vil gerne have mail tilsendt.


Danmarks Specialpædagogiske Forening

Steen Polk (formand)

Tlf. arbejde: 30 10 71 47 (PPR Svendborg)

E-mail: steen.polk@gmail.com


Mette Hartmann Misser

Tlf.: 21 83 31 20 (PPR Roskilde)

E-mail: metteghm@roskilde.dk


Danmarks Lærerforening

Bjørn Hansen

E-mail: ebh@dlf.org

Mobil: 50 47 85 03