Ekstraordinær generalforsamling - august 2022

Ekstraordinær generalforsamling i PPF


Pædagogisk Psykologisk Forening

DLF lokale Løngangsstræde 16 

Tirsdag den 23. august 2022 kl. 17.00

Dagsorden 

    1.    Valg af dirigent: Som dirigent vælges Bjarne Nielsen

    2.    Valg af referent: Som referent vælges Pernille Dorph    3.    Godkendelse af nye Vedtægter for Pædagogisk Psykologisk Forening

    -    om ophævelse af §13 stk. 1 *

*Forslag til ændringer § 13, stk 1

Ændres fra: Revision af foreningens regnskab foretages af samme revisorer, som reviderer Dansk Psykolog Forenings regnskab og som en del af dette. Herudover foretages en kritisk vurdering af de økonomiske dispositioner bestyrelsen træffer af to generalforsamlingsvalgte revisorer)

Ændres til: Revision af foreningens regnskab foretages af et anerkendt revisionsfirma. Herudover foretages en kritisk vurdering af de økonomiske dispositioner, bestyrelsen træffer, af to generalforsamlingsvalgte revisorer

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen