Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Om tidsskriftet Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Tidsskriftets formål
Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med børn og unge med særlige behov. Dette område beskrives med hensyn til: 

  • Børns og unges vilkår i familie og samfund
  • Undervisning, læring og specialpædagogik
  • Pædagogisk psykologisk rådgivning
  • Intervention og terapi
  • Forskning og teoridannelse
  • Ledelse og organisation
  • Erfaringer og ideer fra ind- og udland.

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er registreret i Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste over tidsskrifter, der udløser points i Den bibliometriske forskningsindikator.

Tidsskriftets målgruppe
er landets PPR-enheder, forskere, psykologi-studerende, psykologer, pædagogisk psykologiske rådgivere og konsulenter, specialskoler, speciallærere og andre, der er beskæftiget i arbejdet omkring børn og unge.


”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift” udkommer med 4 numre årligt og indeholder

- afhandlinger og rapporter inden for det psykologisk-pædagogiske fagområde, fortrinsvis egentlige videnskabelige arbejder, der er mere omfattende og dybtgående og giver læseren mulighed for at få kendskab til forskerens præmisser og arbejdsmetoder.
Tidsskriftet udgiver temanumre, der optager erfaringer fra praksis, projekter i udvikling, første rapporteringer og ideer på vej og henvender sig til medarbejdere i PPR, undervisere og studerende inden for pædagogiske/psykologiske uddannelser, til psykologer, lærere og forskere. 


Bestilling af abonnement 650 kr. årligt sker på www.dpf.dk

-Medlemmer af Pædagogisk Psykologisk Forening modtager de 4 årlige numre gratis.