Generalforsamling i PPF 2020

Generalforsamling i PPF 2020

Hotel Nyborg Strand tirsdag den 10. marts 2020 kl. 16.30

Dagsorden (endelig)

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra det forløbne år fra forening, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed og forlag
 3. Forslag fra medlemmer
 4. Vedtægter
  - forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens navn med diverse konsekvensrettelser m.v.
 5. Regnskab for hovedforening, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed og forlaget Skolepsykologi for 2018 og 2019
  - Regnskab for 2018 fremgår på denne side
 6. Budgetter og forslag til kontingent
 7. Valg af formand
  - Bjarne Nielsen genopstiller ikke
 8. Valg til bestyrelse – 5 bestyrelsesmedlemmer
  - Jette Lentz, Jette Nissen, Pernille Dorph, Kirsten Grunnet og Helle Bjerre er på valg
  - Helle Bjerre genopstiller ikke
 9. Valg af to suppleanter
  - Anni Elmgren er på valg
 10. Valg af to revisorer
  - Ole Bang Larsen og Leif Petersen er på valg
 11. Valg af to revisorsuppleanter
  - Søren Larsen er på valg
 12. Eventuelt


Bestyrelsen

Links: