Kurser og temadage

Kurser og temadage

Nyborg Strand kursus

Pædagogiske Psykologers Forening afholder hvert år fagligt kursus på Hotel Nyborg Strand tirsdag og onsdag i uge 11.

Alle medlemmer af Pædagogiske Psykologers Forening og Dansk Psykolog Forening er velkommen til at deltage.

Kurset bliver søgt godkendt i Dansk Psykolog Forening.

Kurset bliver som oftest annonceret i november måned.

Der er mulighed for at få faktura tilsendt inden årsskiftet.


Nyborg Strand kursus 2020

Hold øje på denne side

Temadage

Derudover afholder vi en temadag 2 forskellige steder i landet for medlemmer af Pædagogiske Psykologers Forening.

Medlemmer såvel som ikke-medlemmer kan deltage i temadagen. Hvis du ikke er medlem og ønsker at deltage, er du velkommen til at kontakte foreningen.

Temadagene bliver annonceret i PPF-nyt i maj/juni måned.