Hvad koster det?

Hvad koster det?

Som omfattet af dobbeltorganiseringsaftalen mellem Dansk Psykolog Forening og Danmarks Lærerforening, skal du udelukkende betale kontingent til Danmarks Lærerforening. Du betaler til den kreds som har forhandlingsretten over sin stilling. Derudover skal du betale kr. 600,00 en gang om året. Dette kaldes et særkontinget, og opkræves i januar måned af Danmarks Lærerforening. Hvis du bliver ansat f.eks. pr. 1. juli, vil du blive opkrævet kr. 50,00 pr. måned året ud. Det efterfølgende år vil du modtage en opkrævning på kr. 600,00, som dækker hele året.

Du vil ikke blive opkrævet kontingent af Dansk Psykolog Forening. Du er fuldgyldigt medlem, du kan deltage på kurser, generalforsamling, får Psykolog Nyt tilsendt og meget mere. Dansk Psykolog Forening og Danmarks Lærerforening afregner indbyrdes 2 gange om året for de medlemmer som er dobbeltorganiserede.

Hvis du skifter arbejde, og dermed ikke længere skal være dobbeltorganiseret, skal du give Dansk Psykolog Forening og Danmarks Lærerforening besked.


Dansk Psykolog Forening

Dansk Lærerforening