Faglige notater

Faglige notater

Styrk den tværprofessionelle indsats i graviditeten og i småbarnsalderen

Guide til relationel koordinering i den tidlige indsats (pdf)

(september 2017)

Kvalitetskriterier for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Læs den endelige pjece her (pdf)

(PPF-Nyt nr. 3, 2016)