Generalforsamling i PPF 2014

Generalforsamling i PPF 2014

Hotel Nyborg Strand, tirsdag den 11. marts 2014, kl. 19.30.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne år fra forening, kursus og efteruddannelsesvirksomhed og forlag
  3. Vedtægtsændringer – forslag fra bestyrelsen om at overgå til to-årig generalforsamlingsperioder
  4. Forslag fra medlemmer.
  5. Aflæggelse af regnskaber for hovedforening, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed og forlaget Skolepsykologi. Regnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside, når det kommer fra revisor.
  6. Budgetter for det kommende år, herunder forslag til kontingent
  7. Valg til bestyrelse – 4 bestyrelsesmedlemmer, Jette Lentz, Helle Bjerre og Tine Schaarup er villig til genvalg. Mogens Klitgaard udtræder af bestyrelsen
  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af én revisor og to revisor suppleanter. Sven Thomsen er villig til genvalg.
  10. Eventuelt

Bestyrelsen

Links: