Temadage 2023

Temadage 2023

PPF temamøder efteråret 2023

PPR-PSYKOLOGENS ROLLE VED KRISEPSYKOLOGISKE INDSATSER

Tirsdag den 31. oktober 2023 i København
Tirsdag den 14. november 2023 i Fredericia


Program:

10.00 – 12.15                                  Velkomst v. bestyrelsen for PPF

                                                        Tjek- in opgave. Præsentation af teorier og krisearbejdet i PPR 

12.15 – 13.00:                                 Frokost

13.00 – 14.45:                                 Psykoedukation til krisestøtte

                                                        Gruppesamtaler (defusion og debriefing)

                                                        Hvordan taler vi med børn og lærere om hændelsen og krisen

                                                        Forældrestøtte grupper

                                                        Screening af personer ifh til yderligere hjælp

14.45 – 15.00:                                 Kaffe

15.00 – 16.00:                                 PPR’s aktuelle situation v. forperson for PPF Jette Lentz


Hvorfor denne temadag?

PPR kan være en vigtig og central aktør ved ulykker og dramatiske hændelser i dagtilbud og skoler. Det er derfor vigtigt, at PPR-psykologerne besidder de fornødne kompetencer til at kunne håndtere kriseopgaver.

 

Indhold:

Temadagen er teori informeret og er praksisrettet PPRs hverdag med værktøjer til rådgivningen i forhold til mindre og større kriser.

 

Undervisningsform: Temadagen vil foregå med en vekselvirkning mellem oplæg, præsentation af cases, erfaringsudvekslinger og diskussioner.

 

Udbytte 

-              Teoretisk viden om kriseintervention

-              Viden om organisering af kriseteam i PPR og de nødvendige kompetencer

-              Krisestyring under vanskelige omstændigheder og identificering af sårbarhedsgrupper, kommunikation, mobilisering af hjælp og valg af støtteinterventioner

-              Psyko-social bistand, herunder psykoedukation til lokale ressourcepersoner (professionelle) samt forældre, der er berørte af ulykken

-              Gruppeinterventioner herunder defusion og debriefing

-              Viden om henvisning til yderligere hjælp med screening af voksne og børn med behov for specialiseret hjælp

-              Evaluering af indsats


Om underviserne Jonna Nygaard og Flemming Engel: Begge er PPR-psykologer og tidligere ledere. De leder PPRs krise team i PPR Ålborg. Jonna og Flemming er levende og erfarne undervisere, der vægter et stærkt teoretisk fundament men altid med et praktisk sigte. De har arbejdet i PPR i mange år og har stor erfaring med PPRs almindelige sorg- og krisearbejde såvel som at indgå ved større ulykker.

Tid og sted:


Tirsdag 31. oktober 2023, Islands Brygge Kulturhus; Islands Brygge 18, 2300 Kbh. S 

eller

Tirsdag 14. november 2023, Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.


Hvem kan deltage?
Medlemmer af enten Pædagogiske Psykologisk Forening eller Dansk Psykolog Forening


Pris:
Kr. 950, kr + moms for medlemmer af Pædagogiske Psykologisk Forening og 1450,- kr. + moms for ikke medlemmer, dog forudsætter det medlemskab af Dansk Psykolog Forening.

Forplejning:
Der vil blive serveret morgenbrød, te/kaffe, frugt, frokost/sandwichs og eftermiddagskaffe

Tilmelding:

Tilmeld dig i Fredericia 

Tilmeld dig i København


Vælg Kursus/arrangementer – Vælg Temadage i Emnefeltet og søg Temadagene frem. Følg tilmeldingsprocessen. Husk at angive EAN.nr., hvis din arbejdsgiver skal betale kursusafgiften.


Tilmeldingsfrist:

Mandag den 28. september 2023


Spørgsmål:

Har du spørgsmål kan du kontakte Birgitte Bigum pr. email: info@skolepsykologi.org