Temadage 2023 - PPR-PSYKOLOGENS ROLLE VED KRISEPSYKOLOGISKE INDSATSER

PPR-PSYKOLOGENS ROLLE VED KRISEPSYKOLOGISKE INDSATSER 

Tilmelding i menuen øverst på hjemmesiden under "Kurser og temadage"


PPF’S TEMAMØDER FOR MEDLEMMER AF PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK FORENING OG DANSK PSYKOLOG FORENING 

Tirsdag den 31. oktober 2023 i København

Tirsdag den 14. november 2023 i Fredericia

Hvorfor denne temadag?

PPR kan være en vigtig og central aktør ved ulykker og dramatiske hændelser i dagtilbud og skoler. Det er derfor vigtigt, at PPR-psykologerne besidder de fornødne kompetencer til at kunne håndtere kriseopgaver.

Indhold: Temadagen er teori informeret og er praksisrettet PPRs hverdag med værktøjer til rådgivningen i forhold til mindre og større kriser.

Undervisningsform: Temadagen vil foregå med en vekselvirkning mellem oplæg, præsentation af cases, erfaringsudvekslinger og diskussioner.

Udbytte: 

  • Teoretisk viden om kriseintervention
  • Viden om organisering af kriseteam i PPR og de nødvendige kompetencer
  • Krisestyring under vanskelige omstændigheder og identificering af sårbarhedsgrupper, kommunikation, mobilisering af hjælp og valg af støtteinterventioner
  • Psyko-social bistand, herunder psykoedukation til lokale ressourcepersoner (professionelle) samt forældre, der er berørte af ulykken
  • Gruppeinterventioner herunder defusion og debriefing
  • Viden om henvisning til yderligere hjælp med screening af voksne og børn med behov for specialiseret hjælp
  • Evaluering af indsats

Om underviserne Jonna Nygaard og Flemming Engel: Begge er PPR-psykologer og tidligere ledere. De leder PPRs krise team i PPR Ålborg. Jonna og Flemming er levende og erfarne undervisere, der vægter et stærkt teoretisk fundament men altid med et praktisk sigte. De har arbejdet i PPR i mange år og har stor erfaring med PPRs almindelige sorg- og krisearbejde såvel som at indgå ved større ulykker.

Program:

10.00 – 10.15        Velkomst v. bestyrelsen for PPF

10.00 - 12.15         Præsentation af teorier og krisearbejdet i PPR

12.15 – 13.00:       Frokost

13.00 – 14.45:       Psykoedukation til krisestøtte

                              Gruppesamtaler (defusion og debriefing)

                              Hvordan taler vi med børn og lærere om hændelsen og krisen

                              Forældrestøtte grupper

                              Screening af personer ifh til yderligere hjælp

14.45 – 15.00:       Kaffe

15.00 – 16.00:       PPR’s aktuelle situation v. forperson for PPF Jette Lentz

Kursusbevis: Der udstedes kursusbevis for 4 timer, der vil kunne anvendes i konkret ansøgning i forbindelse med specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Der kan ikke søges generel forhåndsvurdering på kurser på 4 timer varighed.

Tid og sted: 

Tirsdag 31. oktober 2023, Islands Brygge Kulturhus; Islands Brygge 18, 2300 Kbh. S 

Tirsdag 14. november 2023, Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Hvem kan deltage? Medlemmer af enten Pædagogiske Psykologisk Forening eller Dansk Psykolog Forening

Pris:
Kr. 950, kr + moms for medlemmer af Pædagogiske Psykologisk Forening og 1450,- kr. + moms for ikke medlemmer, dog forudsætter det medlemskab af Dansk Psykolog Forening.

Forplejning:
Der vil blive serveret morgenbrød, te/kaffe, frugt, frokost/sandwichs og eftermiddagskaffe

Tilmelding:
Tilmelding kan ske via menuen øverst på hjemmesiden under: "Kurser og temadage". Følg tilmeldingsprocessen. Husk at angive EAN.nr., hvis din arbejdsgiver skal betale kursusafgiften.

Tilmeldingsfrist:
Den 28. september 2023

Spørgsmål:
Har du spørgsmål, kan du kontakte  info@skolepsykologi.org